Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Ανακοινώσεις μαθήματος «Σχολικά εγχειρίδια» και Σεμιναρίου: «Αξίες και Αξιακά συστήματα».Διδάσκων: Καραγιώργος Δημήτρης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:     σχολικά εγχειρίδια

Διδάσκων: Καραγιώργος Δημήτρης

Ερωτήσεις Εξεταστέας Ύλης

1.    Ορισμός του Αναλυτικού Προγράμματος.
2.    Ο ρόλος και ο συμβολισμός του σχολικού βιβλίου.
3.    Τι εννοούμε  με το πρόταγμα: «τα σχολικά βιβλία οφείλουν να εμπεριέχουν ό,τι υπαγορεύει η επιστημονική έρευνα»;
4.    Τι εννοεί το πρόταγμα: «το αναλυτικό πρόγραμμα οφείλει να συνοψίζει τη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, σε ό,τι αφορά στο σκοπό και τους στόχους του»;
5.    Ιστορικά, ποια  βιβλία ή συγγράμματα αξιοποιήθηκαν σαν σχολικά εγχειρίδια, στα πρώτα σχολεία του νεοελληνικού κράτους;
6.    Γιατί «νοιάζεται» η εξουσία για τα σχολικά βιβλία;
7.    Ορισμός «λανθάνοντος» αναλυτικού προγράμματος.
8.    Κάποια/ος που γνωρίζει Λατινικά, μπορεί να μου εξηγήσει τι εννοεί ο Βολτέρος με τον ορισμό του έργου τέχνη ως «natura plus homo”;
9.    Που έγκειται η σημαντικότητα του «πολλαπλού βιβλίου», από το «μοναδικό βιβλίο» και γιατί τόσος θόρυβος περί αυτά;
10.    Πότε πρωτοθεσμίστηκε το «πολλαπλό» σχολικό βιβλίο, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;
11.    Μπορεί το σχολικό βιβλίο να λειτουργήσει ως φορέας κοινωνικής αλλαγής, και με ποιο τρόπο;
12.    Ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στη μαθησιακή διαδικασία ;
13.    Θεωρείτε πως με την τηλεδιδασκαλία - μάθηση, τους διαδραστικούς πίνακες και τα λοιπά παραφερνάλια της «πολυμεσικής» τεχνολογίας, απαξιώνεται ο ρόλος του σχολικού βιβλίου;
14.    Τι εννοείται με τη φράση: «η εικόνα ενσαρκώνει ρητά και άρρητα ή λανθάνοντα νοήματα ενός προτάγματος»;
15.    Τι εννοούμε με τον όρο «σταθμισμένη» γνώση;
16.    Ποια είναι τα συνήθη «προβλήματα» με τις ιστορικές εικονογραφήσεις;
17.    Πώς θα συνοψίζατε και θα αντιδιαστέλλατε την «συντηρητική», από τη «φιλελεύθερη» πολιτική για τα σχολικά εγχειρίδια;
18.    Πώς λειτουργεί «κοινωνικοποιητικά» το σχολικό βιβλίο;
19.    Πώς θα ορίζατε τον εικονικό αλφαβητισμό;
20.    Γιατί μια εικόνα είναι «χίλιες λέξεις»;
21.    Η εικόνα που «συμπληρώνει» το κείμενο, οφείλει να βοηθά στη συμπλήρωση και αφομοίωση του κειμένου ή στην υπέρβασή του;
22.    Τι εννοείται με τη ρήση: «το κείμενο νοηματοδοτεί στάσεις και πεποιθήσεις ενός προσώπου ή μιας κοινωνίας;
23.    Το σχολικό βιβλίο οφείλει να εμπεριέχει κοινωνικές αναπαραστάσεις που βιώνει το παιδί στην καθημερινή του ζωή, ή να του προσφέρει ερεθίσματα για την υπέρβαση της «ασχήμιας της ζωής» (ρατσισμό, σεξισμό, ξενοφοβία, στερεοτυπική προσέγγιση κοινωνικών θεμάτων, κ.λπ.;
24.    Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας «αποτελεσματικής εικόνας» στο σχολικό βιβλίο;
25.    Ποιος, και γιατί, «νομιμοποιείται» να εκφράζει τη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού, σε ό,τι αφορά στους: σκοπό, στόχους και περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος;
26.    Ποιες είναι οι συναισθηματικές και ενσυναισθητικές προϋποθέσεις του μαθητή για την ανάγνωση και κατανόηση μιας απεικόνισης, στο σχολικό βιβλίο;
27.    Μπορεί να αξιοποιηθεί «έντιμα» μια εικόνα στο μάθημα της Ιστορίας;
28.    Οι άνθρωποι έγραψαν, μίλησαν ή ζωγράφισαν πρώτα; Κάποια παραδείγματα;
29.    Μπορεί, ένα έργο τέχνης, να θεωρηθεί «αξιόπιστη πηγή» στο μάθημα της Ιστορίας και ποια προβλήματα, συνήθως, προκύπτουν από τη αξιοποίησή του;
30.    Τι εννοείται με το φράση: «η μάθηση που πραγματοποιείται μέσω της τέχνης είναι «λυτρωτική»;


 Καλή διασκέδαση, γιατί πρέπει να παίζετε παιδευόμενοι…

Η εξέταση θα είναι προφορική, στο γραφείο του διδάσκοντα,
 την Πέμπτη 9 – 2 – 2012, και ώρες 09:00 - 15:00 .

Όσες /οι έχουν απαλλακτικές εργασίες, παρακαλούνται να τις καταθέσουν προσωπικά στο διδάσκοντα, είτε την ημέρα της εξέτασης ή τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 Δευτέρα, 30 – 1 – 12, Τετάρτη 1 – 2 – 12, Παρασκευή, 3 – 2 – 12
και Δευτέρα 6 – 2 – 12, ώρες: 10:00 – 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου