Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών / Πανεπιστημίου Κρήτης.


Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Πανεπιστημίου Κρήτης:
 
ΙΔΡΥΜΑ: Παν. ΚΡΗΤΗΣ
Σε: 15 από 15 σχολές

2012
2011
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
4264
- %
4605
- %
-341
0%
ΕΓΚΥΡΑ
4132
- %
4408
- %
-276
0%
ΑΚΥΡΑ
132
- %
197
- %
-65
0%
ΛΕΥΚΑ
84
2.03%
116
2.63%
-32
-0.6%ΔΑΠ
1282
31.03%
1307
29.65%
-25
1.38%
ΠΑΣΠ
1077
26.06%
1548
35.12%
-471
-9.06%
ΠΚΣ
469
11.35%
426
9.66%
43
1.69%
ΕΑΑΚ
398
9.63%
399
9.05%
-1
0.58%
ΑΡ.ΕΝ.
589
14.25%
457
10.37%
132
3.88%
ΦΟΣ
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
ΛΟΙΠΑ
233
5.64%
155
3.52%
78
2.12%


Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ρεθύμνου:
 
ΠΟΛΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ
Σε: 7 από 7 σχολές

2012
2011
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
2311
- %
2356
- %
-45
0%
ΕΓΚΥΡΑ
2235
- %
2252
- %
-17
0%
ΑΚΥΡΑ
76
- %
104
- %
-28
0%
ΛΕΥΚΑ
29
1.30%
53
2.35%
-24
-1.05%ΠΑΣΠ
904
40.45%
1055
46.85%
-151
-6.4%
ΔΑΠ
566
25.32%
494
21.94%
72
3.38%
ΠΚΣ
282
12.62%
276
12.26%
6
0.36%
ΕΑΑΚ
239
10.69%
236
10.48%
3
0.21%
ΑΡ.ΕΝ.
215
9.62%
138
6.13%
77
3.49%
ΦΟΣ
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
ΛΟΙΠΑ
0
0.00%
0
0.00%
0
0%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου