Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Ύλη μαθήματός «Μεθοδολογία Κοινωνικών Σπουδών»


1. Ποια η διαφορά μεταξύ Ομολογιακής και Γνωσιολογικής προσέγγισης των 
Θρησκευτικών;
2. Ποια στοιχεία συγκροτούν την πολιτισμική ταυτότητα ενός προσώπου;
3. Γιατί η εκπαίδευση, δωρεάν και δημόσια, είναι φυσικό δικαίωμα κάθε 
παιδιού;
4. Ποια η σχέση παιδείας και δημοκρατίας;
5. Είναι δόκιμος ο όρος «Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη»; Γιατί;
6. Γιατί η Γεωγραφία αποκαλείται «Ιστορία του Χώρου», και η Ιστορία 
«Γεωγραφία του Χρόνου»;
7. Από πού (οφείλουν να) αντλούν τα περιεχόμενά τους τα σχολικά εγχειρίδια 
των Κοινωνικών Σπουδών, και γιατί;
8. Τι εννοείται με τη φράση «αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων»;
9. Τι εννοείται με τον όρο «ανεξιθρησκεία»; Συνιστά δημοκρατική κατάκτηση 
ή δημοκρατικό έλλειμμα;
10. Τι εννοούν οι όροι «πολυπολιτισμικότητα», «διπολιτισμικότητα», 
«διαπολιτισμικότητα»;
11. Αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση, παιδεία: ορισμός, σχέσεις, ομοιότητες, 
διαφορές μεταξύ τους.
12. Ποια τα χαρακτηριστικά μιας «δογματικής διδασκαλίας», και γιατί θα 
πρέπει να αποφεύγεται;
13. Ορισμός, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της «Διαθεματικής 
προσέγγισης της γνώσης»;
14. Τι εννοείται με τον όρο «σταθμισμένη γνώση»;
15. Ποιοι τύποι νοημοσύνης καλλιεργούνται με τα περιεχόμενα των Κοινωνικών 
Σπουδών, και γιατί;
16. Τι είναι τα κοινωνικά ταμπού και που οφείλουν την ύπαρξή τους;
17. Τι εννοείται με τους όρους: «πολιτισμικός γραμματισμός» και 
«λειτουργικός αναλφαβητισμός»;
18. «Ευτυχισμένος όποιος γνωρίζει την Ιστορία του¨(Ευριπίδης), «Η Ιστορία 
μας διδάσκει πως δεν διδασκόμαστε από την Ιστορία» (Μπερνάρ Σω). Τι 
ισχύει, κατά την άποψή σου, και γιατί;
19. Τι εννοείται με τη φράση: «θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπορούν 
να ξεχωρίζουν και αντιδιαστέλλουν μεταξύ γνώμης και γνώσης»;
20. Γιατί, στο χώρο των Κοινωνικών Σπουδών, το μόνο σταθερό μέγεθος είναι η 
«αλλαγή»;
21. Ποιες οι προϋποθέσεις αλλαγής της κοινωνίας από το σχολείο;
22. Τι εννοείται με τη φράση: «γεννιόμαστε με τη δυνατότητα του στοχασμού, 
και προσβλέπουμε στο σχολείο για την πραγμάτωσή του»;
23. «Κοινωνικές Αξίες και Αξιακό Σύστημα»: Ορισμός, προέλευση και 
λειτουργικότητά τους.
24. Ποιες, κατά τον Μπρούνερ, είναι οι βασικές προϋποθέσεις μάθησης;
25. Ποια γνωστικά αντικείμενα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να 
συγκροτήσουν την «κοινωνική τους συνείδηση» και την «οικολογική τους 
συνείδηση»;
26. Υπάρχει συμβατότητα Ελληνισμού και Χριστιανισμού, ως αξιακών 
προταγμάτων, και πως καταφαίνεται αυτή;
27. Τι εννοείται με τη φράση: «οφείλουμε να προκαλούμε τις πεποιθήσεις μας, 
αν θέλουμε να μας χαρακτηρίζει η κριτικότητα και η στοχαστικότητα»;
28. Τι εννοείται με τον όρο: «πολιτισμική αχρωματοψία», και πως 
πραγματώνεται;29. Τι εννοούμε λέγοντας ότι ο όρος «δασκάλα» δηλώνει ένα κατηγόρημα «εν τω 
γίγνεσθαι», σε μια πορεία ατελείωτης τελείωσης;
30. Πώς κατανοείς τη φράση: «η εκπαίδευση χειραφετεί και αυτονομεί»;
31. Ποιος είναι ο «ποιοτικός διδακτικός χρόνος», και πως μεγιστοποιείται;
32. Από ποια στάδια οφείλει να διέλθει μια  ολοκληρωμένη διδασκαλία;
33. Τι γνωστικές δεξιότητες θα πρέπει να κατακτήσει ένα παιδί, για να είναι σε 
θέση να ξεχωρίζει τις επιθυμίες του από τις ανάγκες του;
34. Τι συνιστά την «ασχήμια της ζωής» και πως γίνεται η υπέρβασή της;
35. Το σχολείο είναι «συντηρητικός» ή «προοδευτικός» θεσμός, και γιατί;
36. Ποια η διαφορά μεταξύ Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικών Σπουδών;
37. Γιατί η «ολιστική προσέγγιση της γνώσης» θεωρείται φιλικότερη προς τους 
αντιληπτικούς μηχανισμούς του παιδιού;
38. Σκοπός και στόχοι των Κοινωνικών Σπουδών.
39. Γιατί τα παιδιά αγαπούν ποιο πολύ το παιγνίδι από τη «σχολείο»;
40. Έχεις  κάποια ιδέα για να βοηθήσεις τα παιδιά να «ερωτευτούν» τη μάθηση;

Ελπίζω να προσεγγίσεις τις ερωτήσεις αυτές με «ερωτική» σχέση!
Καλή διασκέδαση!
Δημήτρης Καραγιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου