Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Εξετάσεις στο μάθημα «Φυσική Γεωγραφία»

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε02 Π12 : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Οι σημειώσεις του μαθήματος Ε02 Π12 : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ βρίσκονται ανηρτημένες στη διεύθυνση e-learning του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/

Το περιεχόμενο αυτών των σημειώσεων αποτελούν τη εξεταστέα ύλη του μαθήματος


Η εξέταση θα γίνει προφορικά στο γραφείο του διδάσκοντα μαζί με την παράδοση
της εργασίας του φοιτητή/τριας

Εκεί δίδονται οι οδηγίες για την εργασία που πρέπει να εκπονηθεί στα πλαίσια
της εξέτασης του μαθήματος

Το θέμα της εργασίας επιλέγεται ελεύθερα από τον/την φοιτητή/τρια από το
περιεχόμενο της ύλης του μαθήματος.

Οι εργασίες πρέπει να παραδοθούν μια βδομάδα περίπου πριν την προφορική
εξέταση δηλ μέχρι την 1 Φεβρουαρίου σε έντυπη και

ηλεκτρονική μορφή είτε στο γραφείο του διδάσκοντα είτε στη θυρίδα του.


Διδάσκων: Γιώργος Κιμιωνής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου