Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


1.    Με τι ασχολείται η Ψυχολογία
2.    Τομείς έρευνας στη Ψυχολογία
3.    Σχολές Σκέψης στη Ψυχολογία
4.    Σημαντικές ημερομηνίες και πρόσωπα στην Ιστορία της ψυχολογίας
5.    Μέθοδοι έρευνας στη ψυχολογία
6.    Έννοιες κλειδιά ενός πειράματος και παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα ενός πειράματος
7.    Δομή και λειτουργία του Νευρικού Συστήματος
8.    Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
9.    Εγκεφαλικά ημισφαίρια (δομή, λειτουργίες)
10.     Περιοχές Wernicke & Broca
11.     Οντογενετικές Αλλαγές κατά τη διάρκεια της Ανάπτυξης (πίνακας σελ. 82)
12.     Στάδια Ανάπτυξης της Σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία του Jean Piaget  (πίνακας 2 σελ. 96)
13.     Η μάθηση στα πλαίσια του Συμπεριφορισμού: Κλασική εξάρτηση, Συντελεστική εξάρτηση, Λειτουργική εξάρτηση, πειράματα με ζώα και ανθρώπους, νόμοι συμπεριφορισμού, θετική / αρνητική ενίσχυση, ασκήσεις, κριτική
14.     Αναπαραστάσεις (ορισμός, κατηγορίες), Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών
15.     Χαρακτηριστικά Αντίληψης, αντιληπτική οργάνωση, αντιληπτικές αρχές, αντίληψη απόστασης, κίνησης, αντιληπτικές σταθερές και πλάνες, αναγνώριση αντικειμένων, θεωρίες της αντίληψης, διαδικασίες επεξεργασίας από τα κάτω προς τα επάνω και από τα επάνω προς τα κάτω.
16.     Στάδια μνήμης, βασικές διαδικασίες μνήμης, βραχύχρονη ή εργαζόμενη μνήμη, πειράματα, μακρόχρονη μνήμη, μνημονικές στρατηγικές, μνήμη και εγκέφαλος
17.     Σκέψη: έννοιες, εννοιολογικές δομές, σημασιολογικά δίκτυα, σχήματα, νοητικά μοντέλα, μοντέλα παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας, εννοιολογική αλλαγή, μηχανισμοί σκέψης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου