Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΣύμφωνα με το Ν. 4009 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώνουν το minimum τουλάχιστον των μαθημάτων.

Και τούτο, διότι η παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς ανανέωση εγγραφής με ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων οδηγεί αυτοδικαίως στη διαγραφή τους.

Για τους φοιτητές που δηλώνουν σεμινάρια:

Το κάθε σεμινάριο καταχωρείται στη δήλωση μαθημάτων του φοιτητή εφόσον έχει καταχωρηθεί το όνομά του στην κατάσταση που υποβάλλει ο διδάσκων στη Γραμματεία, στο τέλος της δεύτερη εβδομάδας μαθημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου