Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση Μαθήματος: «Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον Κόσμο» (A14Π03)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε
Mάθημα: «Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον Κόσμο» (A14Π03)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 – 2012
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κωνσταντίνος Καρράς
Τηλ: 2831 0 77607        e.mail: kgkarras@gmail.com
Ώρες γραφείου:  Τετάρτη  16:00 – 17:30, Πέμπτη 13:00 - 14:30

Σκοπός του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν και να ερμηνευτούν ορισμένα αντιπροσωπευτικά συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά τον κόσμο. Έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές πολιτικές που καθορίζουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, οι Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής, η Ιαπωνία κ.λ.π. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την Εκπαίδευση σήμερα στην Ελλάδα, την  Ευρώπη και διεθνώς σε σχέση με τον εκπαιδευτικό και το  διδασκαλικό επάγγελμα.
Περίγραμμα του Μαθήματος
Ενότητα 1: Εισαγωγή στο μάθημα
Ενότητα 2: Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο (προβλήματα και προοπτικές)
Ενότητα 3: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη
Ενότητα 4: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Αμερικανική Ήπειρο
Ενότητα 5: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ασία
Ενότητα 6: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Αφρική
Ενότητα 7: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Αυστραλία
Ενότητα 9: Έλληνες εκπαιδευτικοί (ιστορικές και σύγχρονες προσεγγίσεις)
Ενότητα 10: Εκπαιδευτικοί και συνδικαλισμός: η περίπτωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και αλλού
Ενότητα 11: Ζητήματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και τον κόσμο
Ενότητα 12: Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός και ως επαγγελματίας: σύγχρονες προκλήσεις
Ενότητα 13: Απολογισμός του μαθήματος

Τρόποι εξέτασης:
-          Εξετάσεις (με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις).-Δύο εξεταστικές (Ηράκλειο-Ρέθυμνο)
-          Απαλλακτικές εργασίες -Προσθετικές εργασίες (προαιρετικά).

Το μάθημα είναι επιλεγόμενο και μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές/φοιτήτριες οποιουδήποτε εξαμήνου

 


Βασική Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία


¨              Καρράς Κ., Wolhuter C.C. (επιμ.), Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στο σύγχρονο κόσμο τόμος Α, Αθήνα, Ίων, 2012. (Βασικό εγχειρίδιο)
¨              Π. Καλογιαννάκη,Καρράς Κ., Wolhuter C.,  Αναστασιάδης Π. (επιμ.), Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον Κόσμο: σύγχρονες όψεις και ζητήματα, Αθήνα, Ίων, 2012.
¨              Αθανασιάδης Χ., Δάσκαλοι και εκπαιδευτικός δημοτικισμός : το περιοδικό Αυγή, (1923-1925), Αθήνα, Μεταίχμιο, 2001.
¨              Day, Chr.,  Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών : οι προκλήσεις της διαβίου μάθησης, Αθήνα, Δαρδανός, 2003.
¨              Fontana, D. (Λώμη, Μ., μετ.) Ο εκπαιδευτικός στην τάξη, Αθήνα : Σαββάλας, 1996.
¨              Θεριανός, Κ. Ν., Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί Αθήνα : Τυπωθήτω, 2007.
¨              Καλαϊτζοπούλου Μ., Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2001.
¨              Καΐλα, Μ. Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα : [χ.ε.], 1999.
¨              Καρράς, Κ. Ευρωπαίοι Εκπαιδευτικοί ως κρίσιμοι αποδέκτες της εκπαιδευτικής πολιτικής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Σιδέρης, 2007.
¨              Καρράς, Κ. Ζητήματα Πολιτικής της Εκπαίδευσης στην Κρήτη στις αρχές του 20ού αιώνα., Αθήνα: Ατραπός, 2007.
¨              Κωττούλα, Μ., Ενιαίο σχολείο και εκπαιδευτικοί, Αθήνα, Τυπωθήτω, Δαρδανός, 2000
¨              Μπαγάκης, Γ. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002.
¨              Μπουζάκης, Σ. –Τζήκας Χρ. Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών Αθήνα, Gutenberg, 1996-1998. στην Ελλάδα
¨              Ξωχέλλης, Π. Δ., Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα : προβλήματα και προοπτικές στη σύγχρονη εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 1989
¨              Ξωχέλλης, Π. Δ., Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο : ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργο του, Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005.
¨              Παπαναούμ-Τζίκα, Ζ., Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003.
¨              Πασιαρδής, Π.- Πασιαρδή, Γ. Το αποτελεσματικό σχολείο και ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη, Art of Text, 1998.
¨              Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Συμβολή στη διαμόρφωση μιας Κοινωνιολογίας του έλληνα δασκάλου, Αθήνα,  [χ.ε.], 1982.
¨              Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος Αθήνα, Αφοί Κυριακίδη, 1992.
¨              Χατζηπαναγιώτου, Π. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων, Αθήνα : Τυπωθήτω, 2001.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου