Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα του πανεπιστημίου Κρήτης.


Ερώτηση αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης κατέθεσε χθες ο Βουλευτής Ρεθύμνου Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης.
Η ερώτηση κατατέθηκε στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούσε την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. O κ. Κεφαλογιάννης αναφέρει ότι παρ’ ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την επάρκεια του αριθμού του διδακτικού προσωπικού, το οποίο καλείται να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες περίπου 17.000 φοιτητών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει η ανάγκη κάλυψης των υλικοτεχνικών υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και του παραγόμενου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου ενώ τέλος, τονίζεται ότι προκύπτει δυσκολία στην κάλυψη της σίτισης και στέγασης των φοιτητών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Η περιστολή των δημοσίων δαπανών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη για το κράτος δημοσιονομική εξυγίανση, αποτελεί πράξη ύψιστης πολιτικής ευθύνης και απόλυτη εθνική προτεραιότητα.
Ωστόσο, κατά την επίπονη αυτή διαδικασία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παιδεία, και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί το εργαλείο, μέσα από το οποίο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας σταθερής αναπτυξιακής προοπτικής.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε Σχολές: Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής στο Ρέθυμνο, και στο Ηράκλειο τις Σχολές των Επιστημών Υγείας και των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Οι σχολές αυτές διαρθρώνονται σε δεκαεπτά Τμήματα, που καλύπτουν ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν περίπου 14.400 προπτυχιακοί, 1.300 μεταπτυχιακοί φοιτητές, και 1.500 υποψήφιοι διδάκτορες. Αντίστοιχα, το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων αριθμεί, κατά προσέγγιση, 500 μέλη, ενώ οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υποστηρίζονται από περίπου 90 Συμβασιούχους Διδάσκοντες (Π.Δ./407), 110 μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και 380 διοικητικούς υπαλλήλους.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί αποδεδειγμένα ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας καθώς, σύμφωνα με διεθνή κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κατατάσσεται από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς μεταξύ των πεντακόσιων καλύτερων ιδρυμάτων παγκοσμίως, αλλά και στα πενήντα πρώτα ιδρύματα που λειτουργούν λιγότερο από πενήντα έτη. Είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που, από το 2000, επεδίωξε την εξωτερική αξιολόγηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, ενώ η εσωτερική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έχει ολοκληρωθεί και στα 17 Τμήματα του Ιδρύματος.
Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου που έχει συνδέσει την παρουσία του Ιδρύματος με την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και με τη συνέχιση της παράδοσής του στα γράμματα και τον πολιτισμό.
Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνδέονται με τις υλικοτεχνικές υποδομές, με τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών, αλλά κυρίως με την επάρκεια σε διδακτικό προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 17 % των διδακτικών αναγκών καλύπτεται από συμβασιούχους καθηγητές (Π.Δ. 407), για τους οποίους δεν έχει βρεθεί κάποια λύση για το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα, περίπου 9% των μόνιμων μελών ΔΕΠ (δηλαδή 48 άτομα) είναι υπό διορισμό ήδη από το 2010. Σε κάποια τμήματα, όπως το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, αφού οι συμβασιούχοι καθηγητές (Π.Δ. 407) καλύπτουν περίπου το 33% του απαιτούμενου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών διδακτικού προσωπικού.
Επιπρόσθετα, εξ’ αιτίας της ένταξης περισσότερων φοιτητών στο πρόγραμμα σίτισης – ακριβώς λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει την ελληνική οικογένεια, τα υπάρχοντα κονδύλια δεν επαρκούν παρά μόνο για την σίτιση του 29,5 % των δικαιούχων φοιτητών.
Επειδή η στήριξη ενός διαπρεπούς και καταξιωμένου ακαδημαϊκού θεσμού από την Πολιτεία είναι επιβεβλημένη και τα βασικά αυτά προβλήματα υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επειδή αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο και η ηγεσία του, προσπάθειες που πρέπει να αναγνωριστούν από το σύνολο της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, και με βάση τα προαναφερθέντα:
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους συμβασιούχους καθηγητές (Π.Δ. 407) και την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των τμημάτων;
2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την πρόσληψη των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν από το 2010;
3. Ποιες θα είναι οι ενέργειες του Υπουργείου σχετικά με το μείζον θέμα της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία σε περίοδο κρίσης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία»;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου