Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Αναστολή λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.


Την αναστολή λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης για μια εβδομάδα, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του τμήματος διότι αδυνατεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα σπουδών του, συγχρόνως εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της προς το Υπουργείο Παιδείας για τον μη διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ & ΕΤΕΠ που εκκρεμούν εδώ και τρία χρόνια στο Τμήμα, την μη αποστολή πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες (ΠΔ/407) αλλά και τον μικρό αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

 Ειδικότερα, το ΠΤΔΕ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Παν/μιου Κρήτης βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση αφενός μεν λόγω της αναστολής των διορισμών σε ΔΕΠ & ΕΤΕΠ και της υποστελέχωσής του, εξαιτίας συνταξιοδοτήσεως αρκετών συναδέλφων, και αφετέρου λόγω της εισαγωγής μεγάλου αριθμού φοιτητών με αποτέλεσμα την εκρηκτική δυσαναλογία μεταξύ διδασκόντων –διδασκομένων (23 ΔΕΠ για 1300 φοιτητές). Επιπλέον, η μη δυνατότητα απασχόλησης συμβασιούχων διδασκόντων που καλύπτουν τα τελευταία χρόνια πάγιες διδακτικές ανάγκες του Τμήματος (παραδόσεις υποχρεωτικών μαθημάτων, σεμιναρίων, εποπτείας Σχολικής Πρακτικής Άσκησης και των Πτυχιακών εργασιών) έχει οδηγήσει το Τμήμα σε αδιέξοδο και σε αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος σπουδών του. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το να μην δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε τέσσερα χρόνια φοίτησης, πράγμα που αποτελεί ανελαστική συμβατική υποχρέωση του τμήματος και της πολιτείας.Με βάση τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε διαπιστώνει ότι τα προβλήματα στην παρούσα φάση έχουν οξυνθεί και το πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2012-13, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο με σημαντικές προσαρμογές και αναπόφευκτες υποχωρήσεις για την υλοποίησή του, δεν μπορεί να υποστεί περαιτέρω μειώσεις χωρίς να φαλκιδευτεί η άρτια εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
Ως εκ τούτου, λόγω του διαπιστωμένου αδιεξόδου βρίσκεται στη δυσχερή θέση να αποφασίσει την αναστολή έναρξης των μαθημάτων για μια βδομάδα απαιτώντας από το Υπουργείο Παιδείας να στείλει τις αναγκαίες πιστώσεις συμβασιούχων και να προβεί στους εκκρεμείς διορισμούς. Επιπλέον δε συμφώνησε να γίνουν ευρέως γνωστά τα παραπάνω προβλήματα και να δημοσιοποιηθούν στον Τύπο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου