Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Τι ορίζει ο νόμος για τη λήξη των θητειών των Πρυτάνεων.


-Οι θητείες όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων που έχουν εκλεγεί  με το νόμο της Μαριέττας Γιαννάκου, λήγουν στις 31.8.2012, οπότε και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτάνεις που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

-Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους πρυτάνεις οι οποίοι θα εκλεγούν σύμφωνα με το νέο νόμο της Α. Διαμαντοπούλου, οι εν ενεργεία πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, καθώς και το πρυτανικό συμβούλιο εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.

-Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, από 1.9.2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότηση του ιδρύματος.

Τα παραπάνω προβλέπει o νέος νόμος πλαίσιο 4009/11.

Υπενθυμίζεται ότι κανένα Πανεπιστήμιο δεν εξέλεξε νέες διοικήσεις ενώ στα ΤΕΙ νέα Συμβούλια αναδείχθηκαν σε 9 Ιδρύματα από τα 16.

esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου