Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-δήλωση συγγραμμάτων


Η  δήλωση συγγραμμάτων θα είναι από
14 Μαρτίου 2012 μέχρι 18 Μαίου 2012.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν και τον κωδικό του μαθήματος όχι μόνο τον τίτλο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.


ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
14/3/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου