Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για τα συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2011-12


1. Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων του τρέχοντος εξαμήνου είναι από σήμερα 2/11/2011 δυνατή.


2. Λαθεμένες δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2010-11
Οι φοιτητές με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου: 4842, 5039, 5059, 5105, 5260, 5277, 5296, 5315, 5322, 5355, 5476, 5656, 5760, 5812 πρέπει να επιστρέψουν τις λαθεμένες παραλαβές του εαρινού εξαμήνου 2010-11 στη Βιβλιοθήκη, ώστε η Βιβλιοθήκη  μέσω του υποσυστήματος Βιβλιοθηκών του Εύδοξου να τον ξεχρεώσει από τα αντίστοιχα συγγράμματα.


3. Λαθεμένες παραλαβές συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2010-11
Ο Εύδοξος θα δεχθεί - κατ' εξαίρεση - τη λαθεμένη παραλαβή συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου 2010-11 και θα την καταχωρήσει ως επιστραφείσα και μη οφειλόμενη από τον φοιτητή, για κάθε φοιτητή για τον οποίο η Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Κρήτης βεβαιώσει ότι τα εν λόγω συγγράμματα έχουν πράγματι επιστραφεί σε αυτή. Την παραπάνω διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές με τους Αριθμούς Μητρώου: 4930, 5059, 5066, 5166, 5314, 5323, 5325, 5440, 5597,5636.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιστροφή και ξεχρέωση πρέπει να γίνει πριν ο φοιτητής υποβάλει νέα δήλωση συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο στο σύστημα του Εύδοξου.
Διότι αν υποβάλει νέα δήλωση, χωρίς να έχει επιστρέψει τα οφειλόμενα από το εαρινό εξάμηνο 2010-11, τότε ο μόνος τρόπος να τα επιστρέψει θα είναι μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγών (Εύδοξος+).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου