Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση γραμματείας για την ΣΠΑ


Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίστηκαν τα παρακάτω σχετικά με τη Σχολική Πρακτική άσκηση των φοιτητών:

1.     Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2010-11, ή μεταγενέστερων, η ΣΠΑ θα υλοποιείται στο νέο πλαίσιο - επίπεδα Α, Β, Γ - κατά το 6ο, 7ο, 8ο εξάμηνο.
2.     Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2009-10 η ΣΠΑ θα υλοποιείται στο νέο πλαίσιο - επίπεδα Α, Β, Γ - κατά το 6ο, 7ο, 8ο εξάμηνο, αντί των Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών έτους 2009-10 και θα πρέπει να πάρουν επιπλέον μια Ελεύθερη Επιλογή (ΕΕ) αντί της Σπα IV.
3.     Οι φοιτητές έτους εισαγωγής 2008-09, ή παλαιοτέρων, οι οποίοι έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τα επίπεδα ΣΠΑ Ι, ΣΠΑ ΙΙ θα συνεχίσουν με τα επίπεδα ΣΠΑ ΙΙΙ, ΣΠΑ IV κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.
4.     Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2008-09, ή παλαιοτέρων, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα επίπεδα ΣΠΑ Ι, ΣΠΑ ΙΙ, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το επίπεδο ΣΠΑ Ι, συνεχίζουν με το νέο σύστημα ΣΠΑ τα επίπεδα Α, Β, Γ.
(β) Αν δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κανένα επίπεδο ΣΠΑ τότε θα ασκηθούν στο νέο πλαίσιο, επίπεδα Α,Β,Γ και θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα ακόμα σεμινάριο Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου