Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

600 μόνιμοι και 22.384 συμβασιούχοι στην εκπαίδευση


Στην έγκριση των 22.984 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού που θα καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 προχώρησε στην τελευταία της συνεδρίαση η Διυπουργική Επιτροπή.
Οι θέσεις αφορούν μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα στελεχώσουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τα εκκλησιαστικά σχολεία, τις Μουφτείες Θράκης και την ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι θέσεις για μόνιμους εκπαιδευτικούς ανέρχονται σε 600, ενώ τη μεγάλη πλειονότητα των θέσεων -22.384 συνολικά- θα καλύψουν εκπαιδευτικοί ορισμένου χρόνου.
Για τις 600 μόνιμες θέσεις η επιλογή πραγματοποιείται με τρεις τρόπους:
  • Από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 223 Εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 60% των θέσεων.
  • Από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία θα καλυφθούν 150, το 40% των θέσεων.
  • Οι υπόλοιπες 227 θέσεις θα καλυφθούν από Εκπαιδευτικούς των λοιπών κατηγοριών.
Οσον αφορά τους Εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι περισσότερες θέσεις αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), ΤΕΙ της χώρας και την ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι θέσεις
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
  • Αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ, τα ΚΔΑΥ και στα Μειονοτικά Σχολεία, 16.220 θέσεις.
  • Αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ, τα ΚΔΑΥ και στα Μειονοτικά Σχολεία από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, 4.500 θέσεις.
  • Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ, 1.300 θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν 250 συμβασιούχοι διδάσκοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, εκατό Ιεροδιδάσκαλοι Ισλαμικής Θρησκείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα μηνών στις Μουφτείες της Θράκης και 14 Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα των δέκα μηνών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου